FLYGPLAN‎ > ‎

SAAB 37 Viggen

AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37, JA 37
Statiska flygplan: SwAF 37080 (AJ 37)
                            37-61 (Undervisningsobjekt)

Tillverkare

SAAB

Modeller

AJ 37, SK 37, SH 37, SF 37, JA 37

Motor

AJ/SK/SH/SF 

JA 37

RM 8A (11790 kp med EBK)

RM 8B (13125 kp med EBK)

Sittplatser

1-2 pers

Längd

16.2 - 16.4 m

Spännvidd:

10.6 m

Höjd:

5.6 m

Tomvikt

9600 kg

Max startvikt

18000 - 18600 kg

Marschhastighet

-

Maxhastighet

Mach 2+

Stigförmåga

40026 ft/min

Max flyghöjd

18000 m

Aktionsradie

2000 km

Produktion

1970-1999

Antal tillverkade

330

Foto: Hans Norman (Copyright © Scanliners)