FLYGMODELLER

Museet har under lång tid samlat modeller i olika skalor och innehar en imponerande samling verkligt stora modeller - ett 40 tal i flygande skick. Denna samling kompletteras med ett stort antal ”vanliga” modeller som finns i museibyggnaden.

I en annan byggnad - den s.k. Gula Villan, Hässlögatan 2 – innehar två av medlemsföreningarna en erkänt mycket fin och komplett samling modeller av ”hantverkskvalitet”, den s.k. Ljungstamssamlingen, varav ett antal är byggda i trä, i brist på färdiga modellbyggsatser. Samlingen omfattar c:a 500 st modeller byggda av en enda person, verkligen sevärt. Ett urval av dessa finns i museets samlingssal.

Här nedan är exempel på några av alla de detaljrika modeller och dioramor som kan beskådas.