Medlemsinfo

För 200 kr/år blir Du medlem i Västerås Flygmuseum och har fritt inträde alla söndagar, utom då RollOut äger rum. Utöver fritt inträde så försöker vi ordna extra förmåner till våra medlemmar, som t.ex. medlemsflygningar med museets flygplan. Medlemskapet innebär också att Du varje kvartal får en redogörelse för vad som hänt inom museet och vad som förväntas hända under den närmaste tiden.
 
Ansökan om att bli stödjande medlem sänder Du via post till:
 
Västerås Flygmuseum
Hässlögatan 16
721 31  Västerås
 
Det går också bra att skicka ansökan om medlemskap via e-post till:
 
 
Medlemsavgiften betalas via bankgiro 285-8561.
Glöm inte att skriva namn, adress, telefon och gärna e-postadress.
Extra erbjudanden skickas endast ut via e-post varför denna uppgift är bra att lämna.  
Väl mött i hangaren!
 

Brev till medlemmar

Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:19
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:19
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:19
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:19
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:20
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:20
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:20
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:20
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:20
Ċ
Tommy Olsson,
13 jan. 2014 23:20
Ċ
Tommy Olsson,
19 mars 2014 06:16
Ċ
Tommy Olsson,
7 nov. 2014 15:01
Ċ
Tommy Olsson,
5 aug. 2015 22:32