NYHETER‎ > ‎

Årsmöte 180322

skickad 23 mars 2018 07:15 av Tommy Olsson
Torsdagen den 22 mars hölls ordinarie årsmöte i Västerås Flygmuseum.
Ett 30-tal medlemmar deltog på mötet.
Avgående ordföranden Kenneth Andersson höll i klubben under mötet.

Efter punkten val på dagordningen fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande: Tom Ax
Kassör: Tobias Andersson
Sekreterare: Pelle Scherdin
Ledamöter: Curt Cronerud, Mikael Melander, Torbjörn Persson, Tommy Olsson, Sebastian Darrell och Ragnar Dyrssen.
Adjungerad vid behov: Thijmen de Gooijer

Kenneth Andersson avtackades med blommor och tacktal av nye ordf. Tom Ax.
Vi vet alla vilket värdefullt arbete som Kenneth har bidragit med i styrelsen, inte minst med alla tunga möten med Västerås Stad gällande vårt hyresavtal för CVV-hangaren.
Vi hoppas alla att Kenneth nu får en lugnare period och återfår full hälsa igen.
TACK KENNETH!

https://sites.google.com/a/flygmuseum.com/www/nyheter/_draft_post-6/A%CC%8Arsmo%CC%88te%20180322.jpg

Comments