NYHETER‎ > ‎

Viktigt årsmöte i föreningens historia

skickad 18 apr. 2015 06:43 av Tommy Olsson

Ett viktigt årsmöte i Flygmuseets historia hölls lördagen den 18 april 2015.

Mötet beslutade att tillsätta en Museiintendent/kanslichef som kommer att finnas på plats 2 dagar/vecka fr.o.m. augusti månad.

Vidare kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att ta fram ett detaljerat förslag på den planerade utbyggnad av museets reception/shop/café/barnavd. som styrelsen initierat.

Vi satsar med andra ord nu med full kraft framåt för att utveckla Västerås Flygmuseum till nya höjder. 

Vår vision är att Museet och Hässlö-området ska bli något av en nav för veteranflyget och flygsimulatorer och samtidigt kunna erbjuda besökarna upplevelser för alla åldrar. Vi går en spännande framtid till mötes.


https://sites.google.com/a/flygmuseum.com/www/nyheter/_draft_post-4/A%CC%8Arsmo%CC%88te%20150418_2.jpg
Ca 55 medlemmar hade slutit upp till denna viktiga årsmöte.

https://sites.google.com/a/flygmuseum.com/www/nyheter/_draft_post-4/A%CC%8Arsmo%CC%88te%20150418_1.jpg
4 herrar som höll ordning på mötet och agendan.
Längst bort: Torbjörn Persson och sedan från vänster: Tom Ax, Anders Wikman och Niklas Eriksson.
Comments