OM MUSEET‎ > ‎In Memoriam‎ > ‎

Sören Hedberg

En medlem med speciell tyngd har lämnat oss.
Sören Hedberg avled den 11 dec 2016, född 1931.
Den stora insatsen gjorde Sören på klubbområdet, först som styrelseledamot i Västerås Flygklubb med olika befattningar, sedan som drivande i den för alla klubbar på Johannisberg gemensamma fältkommittén.  Detta uppdrag fortsatte ända till slutet.
Under 1970-talet flyttades tyngdpunkten i de olika föreningarna över till Hässlö där det också bildades några helt nya som Sören tog aktiva roller i.
Den äldsta var Västerås Flygande Museum med lokaler i den s k  Gula Villan. Sören var med bland pionjärerna och där finns samlingar för olika specialområden, som alla fått grunden lagd genom Sörens idoga arbete med katalogisering.
 I Gula Villan finns också F1 Kamratförening  samt Svensk Flyghistorisk Förening / avdelning Mälardalen.

När det gäller Flygmuseet är Sören den ena av de förhandlare som lade grunden till vårt nuvarande Västerås Flygmuseum. Den andra är vår nestor Rune Domås fortfarande vid god vigör. Deras insatser för museet kan knappast överskattas och är en förutsättning för hela vår verksamhet.

 

Vi minns Sören som en man med stor integritet och oerhört stora kunskaper på allt som har med Flyg att göra.