SFF Region Mälardalen

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, har på senare år förutom sin centrala verksamhet och utgivningen av Svensk Flyghistorisk Tidskrift också bildat Regionala underavdelningar. 
En av de senast tillkomna är SFF Region Mälardalen, SFFM.

Inom Mälardalsområdet finns en mängd flygklubbar och flygföreningar som var och en ordnar sina egna program. 

SFFM ska bl. a. sammanställa  verksamheten hos de olika föreningarna och visa en gemensam programlista med föredrag, träffar, flygdagar, utflykter m.m. Västerås Flygmuseum deltager i detta projekt. Det betyder att du som är medlem där är välkommen på alla aktiviteter som visas på SFFM:s hemsida www.sffmälardalen.se 

Härigenom får du tillgång till fler aktiviteter än vad din egen klubb/förening själv förmår ordna och du kan göra många nya glada flygbekantskaper.

Välkommen!

Ulf Norman
ordf. SFFM