top of page

Simulatorer

 

Museet har sex simulatorer:
- J 35J Draken från Flygvapnet (J 35:an är för tillfället stängd för översyn)

- JAS 39 Gripen (som även är anpassad för rörelsehindrade gäster)

- Convair 440 Metropolitan från SAS

- McDonnell Douglas DC-10 från Scanair

- Airbus A320 (Håll koll på onlinebokningen vilka söndagar som är bokbara)

- Link-trainer - en klassiker från 1920-talet

 

Simulatorerna är i första hand avsedda att ge dem som inte har någon tidigare erfarenhet som piloter en realistisk upplevelse av hur det är att spaka ett berömt flygplan och att visa hur arbetet i cockpit går till.

 

Västerås-företaget TV021 har sammanställt denna lilla film från vår simulatoravdelning:

Sk 16A Noorduyn AT-16 Harvard IIB

Flyg i en riktig Warbird!

North American AT-6 Texan är ett enmotorigt lågvingat skolflygplan som ursprungligen utvecklades i USA under 30-talet. Typen finns i flera olika versioner och tillverkades även på licens av bl.a. Noorduyn i Kanada där den fick beteckningen AT-16 Harvard IIB.
 

Efter andra världskrigets slut fick det Svenska Flygvapnet möjlighet att köpa ett antal Noorduyn AT-16 från de omfattande överskottslager som då fanns. Tanken var att ersätta Flygvapnets skolflygplan SK 14 med ett modernare för s.k. typ II-utbildning. 1947 köpte det Svenska Flygvapnet 147 st av AT-16 som tillverkats av Noorduyn i Kanada. Flygplanen samlades ihop från flera olika militärbaser i Kanada och flögs till ett flygfält i New Jersey USA där de demonterades och packades i lådor för sjötransport till Sverige. I Sverige fick flygplanet beteckningen SK 16A.
 

1950 beslutades att man skulle köpa flera SK 16. Nu var dock tillgången mer begränsad än vid det första köpet. De flygplan som slutligen köptes hade längre gångtider (1075 - 4900 timmar) och var av något avvikande versioner (AT-6/SNJ). Sammanlagt köptes nu 112 st flygplan som efter leverans monterades vid Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV) och av dessa var 106 st SK 16B (AT-16) och 6 st SK 16C (SNJ). Leverans skedde till det Svenska Flygvapnet mellan 1951-1954.
 

SK 16A tilldelades i huvudsak (ca 75 st) Krigsflygskolan F5/Ljungbyhed för grundläggande flygförarutbildning. Ett 30-tal flygplan placerades också vid Flygvapnets Kadettskola F20/Uppsala.

Senare kom SK 16A i mindre antal att tillföras samtliga flottiljer där de utnyttjades för allmän flygträning, väderflygning och sambandsflygningar. SK 16B och SK 16C togs ur tjänst redan 1957-

1958. SK 16A fanns dock kvar i tjänst inom det Svenska Flygvapnet fram till 1972.

Denna individ ingående i Västerås Flygmuseum är en SK 16A tillverkad 1943 av Noorduyn Aviation, Montreal Kanada s/n 14-526 och är alltså en riktig Warbird då den har deltagit i Andra Världskriget såsom skolflygplan för de Allierade.
Flygplanet har följande historik:

  • 1943-45, USAAF reg. 42-12279, därefter RAF reg. FE792

  • 1947, tjänsteflygplan till Svenska Flygattachén i Washington DC, kod SE-01

  • 1953-56, Flygvapnet F7 Såtenäs, kod F7-144

  • 1956-72, Flygvapnet F6 Karlsborg, kod F6-144, senare F6-74

  • 1972, avförd från Flygvapnet

  • 1973-ff, Svensk civilt luftfartsregister, SE-FUZ

För intresseanmälan, maila till:

anders.jacobsen@telia.com

e.holm@svetsoteknik.se

AT-16 Harvard, SK 16A, SE-FUZ, Västerås Flygmuseum

Tillverkad år

Spännvidd

Längd

Höjd

Tomvikt

Max startvikt

Marschfart

Max hastighet i planflykt

Max hastighet i dykning

Max flyghöjd

Aktionsradie

Kapacitet: 1 pilot + 1 pax

Motor: P&W R-1340-AN-1

(600 hk)

1943

12,81 m

8,84 m

2,70 m

1850 kg

2400 kg

250 km/h

330 km/h

420 km/h

7400 m

1200 km

bottom of page