top of page

Historik


 

Museet bildades 20 nov 1997 genom initiativ från Västerås Stads PR- ansvarige Björn Klingmalm och flygplatschefen Per Töörn som kallade till ett gemensamt möte ute på Hässlö. Dåvarande Stadsdirektören Kenneth Holmstedt var tillskyndare. Protokoll från detta möte skrevs av Björn Klingmalm och har varit grundläggande för flygmuseets uppbyggnad. Den fantastiska CVV-byggnaden och det stora intresset för gamla flygplan och flyghistoria i övrigt utgjorde en perfekt grogrund för ett gemensamt och levande museum.

 

Mötet hade föregåtts av en intensiv period med diverse möten både inom och utom de museiföreningar som fanns i staden och runt omkring i Mälardalen. Föreningarna ute på Hässlöområdet hade egna men spridda lokaler, dels i Gula Villan dels i Röda Villan, samt hangarplatser på olika håll. Bl a i Hangar 81 men också i egna hangarer byggda på den s.k. Brända Tomten.

 

Föreningarna vid bildandet var:

 • Västerås Flygande Museum, Gula Villan, Hangarer på Brända Tomten, bildad 1987

 • F1 Kamratförening, lokaler i Gula Villan, fanns redan på flottiljtiden

 • Swedish Veteran Wing, lokaler i Röda Villan, Hangarplatser i Hangar 81

 • Eskilstuna Flygmuseum, började på Kjula men flyttade allt hit år 2004

 • Vallentuna Aviatörförening, liten verksamhet här samt på eget stråk i Vallentuna

 • Elevföreningen vid Hässlögymnasiet, sedermera utbytt mot  ”aktiva elever”, till Hässlö 1987

 • En simulatorförening i Stockholm som dock inte blev verksam här. Denna verksamhet finns nu som en avdelning inom Västerås Flygmuseum.
   

Tillkom år 2004:

 • Hässlö Flygförening, hangarer på Brända Tomten, lokaler i GA-center. Sköter allmänflyget på hela flygplatsen.
   

Förändring år 2013:

 • Genom antagen stadgeändring är Västerås Flygmuseum från och med 2013-03-23 en enda förening i vilken man kan söka medlemskap. Varje godkänd medlem i föreningen har en röst.

 

Efter en del utredningar började Västerås Flygmuseum sin verksamhet på allvar 1999 med den första egna flygdagen. Denna ägde rum i maj och utgjorde också den officiella invigningen av CVV-projektet.

Det totala antalet medlemmar i de nu verksamma föreningarna uppgår till c:a 800 varav c:a 5% arbetar mer än bara någon gång (ganska normalt föreningsliv?).

Vi har c:a 40-50 st funktionärer som gör hela jobbet utan ersättning. Intäkterna kommer till ungefär lika delar från simulatorverksamhet, återuthyrning till flygplanägare (luftvärdiga flygplan) samt entréavgifter och försäljning.

 

Det går runt och medger viss förnyelse av material, montrar, utsmyckning osv. Det tillkommer hela tiden en del nyheter allt eftersom vi blivit accepterade i flygvärlden. Museet är öppet för allmänheten varje söndag året runt 11.00-16.00 då allt är i gång. Grupper kan få komma på andra tider efter överenskommelse. Antalet årsbesökare är c:a 3000.

 

Det stora spöket har hela tiden varit hur stor hyra som museet ska - eller kan - erlägga till Staden, som ju äger CVV-hangaren via Flygfastigheter AB som i sin tur ingår i koncernen Strategiska fastigheter. Flygmuseet har sedan tillträdet 1998 investerat stora summor i CVV-byggnaden, allt frivilligt arbete oräknat.

 

Utvecklingen har glädjande nog lett till att lokalerna i dagsläget är tämligen välfyllda med inemot 25 flygplan varav de flesta är luftvärdiga! Det är vi helt ensamma om och det har blivit vår nisch. Dessutom finns motorer, instrument och annan materiel utställda.

Permanenta foto-utställningar har sammanställts över CVV-hangaren och flygflottiljens hela historia.

 

Utvecklingen beträffande simulatorer är mycket spännande. Gammal teknik från 50-talet har ersatts med digital teknik och projektorer som ger en helt otrolig flygkänsla. Hur det kunde göras är en annan historia men ett gäng dataintresserade kan göra underverk. Många besökare - som aldrig varit i närheten av att kunna eller få flyga -  har nu fått chansen att pröva på.

Det är full fart på söndagarna!

 

Museets målsättning är att visa upp flygplan och kringmateriel i sitt rätta element med kunniga och intresserade guider. Att detta kan ske i en historisk och vacker byggnad från 1938 är ju verkligen en bonus.

Genom Flygmuseets nestor
Rune Domås (1928 - 2021)

bottom of page