Styrelsen i Västerås Flygmuseum

Tom Ax

Ordförande

tomax@telia.com

 

Tobias Andersson

Kassör

tobias@vigoandersson.se

 

Pelle Scherdin

Sekreterare

flygmyra@gmail.com

 

Curt Cronerud

Ledamot

curt.cronerud@flygmuseum.com

 

Mikael Melander

Ledamot

mikael.melander@flygmuseum.com

Tommy Olsson

Ledamot

olsson-dahl@bredband.net

 

Sebastian Darrell

Ledamot

darrell.sebastian@gmail.com

 

Anders Jacobsen

Ledamot

anders.jacobsen@novair.se

Kolja Gilli

Ledamot

flyingdoktor@gmail.com