top of page

Simulatorer

 

Museet har sex simulatorer:
- J 35J Draken från Flygvapnet (J 35:an är för tillfället stängd för översyn)

- JAS 39 Gripen (som även är anpassad för rörelsehindrade gäster)

- Convair 440 Metropolitan från SAS

- McDonnell Douglas DC-10 från Scanair

- Airbus A320 (Håll koll på onlinebokningen vilka söndagar som är bokbara)

- Link-trainer - en klassiker från 1920-talet

 

Simulatorerna är i första hand avsedda att ge dem som inte har någon tidigare erfarenhet som piloter en realistisk upplevelse av hur det är att spaka ett berömt flygplan och att visa hur arbetet i cockpit går till.

 

Västerås-företaget TV021 har sammanställt denna lilla film från vår simulatoravdelning:

SAAB AJ 37 Viggen

Sverige

Första enhetsflygplanet i Svenska Flygvapnet. Utrustat med deltavinge och nosvinge, s.k. canardvinge. Den speciella vingkonfigurationen i kombination med den kraftiga motorn gjorde att Viggen kunde startas på mycket korta sträckor. Möjligheten att reversera motorn medförde dessutom att flygplanet kunde landa på extremt korta landningsbanor. Motorns möjlighet till reversering gjorde det även möjligt att backa med flygplanet!

Viggens prestanda vid start och landning gjorde flygplanet synnerligen lämpligt för det svenska vägbassystemet. När typen började tillföras flottiljerna 1971 så var det ett av de mest avancerade stridsflygplanen i världen.


Viggen började förprojekteras redan under 50-talet. I början av 60-talet valde man flygplankonfiguration och motor. 1963 valdes avionik och 1964 började tillverkningen av det första provflygplanet. I februari 1967 flög prototypen för första gången med SAABs chefsprovflygare Erik Dahlström vid spakarna. Först 1971 började de första flygplanen tillföras det Svenska Flygvapnet. Det tog alltså 20 år från idé till färdigt flygplan.


Flygförvaltningen krävde att man med tänd efterbrännkammare skulle kunna nå 11 km höjd på 2 minuter. För att uppfylla kravet så valde man en civil flygmotor, Pratt & Whitney JT8D-22, som modifierades och försågs med en efterbrännkammare. Härigenom drog man nytta av de civila driftserfarenheterna och man kunde också räkna med mindre underhållskostnader.


För att minska pilotens arbetsbelastning så försågs Viggen med ett kvalificerat system för navigation och vapeninsats. Den elektroniska utrustningen gav piloten möjlighet att koncentrera sig på den taktiska flygningen. Viggens elektroniska utrustning uppdaterades otaliga gånger under dess operativa period. Detta bidrog i all väsentlighet till att flygplanet kunde befästa sin position som ett av världens mest avancerade stridsflygplan under hela sin operativa period inom det Svenska Flygvapnet.


Den sista versionen av Viggen som SAAB utvecklade var JA 37. Den försågs bl.a. med en kraftigare motor (RM 8B) och ett helt nytt radarsystem. Även elektroniksystemet i JA 37 var helt annorlunda mot tidigare versioner av Viggen.

SAAB AJ 37 Viggen, Västerås Flygmuseum

Prototyp flög

Operativ i Flygvapnet

(JA 37 jakt)

Modifierad AJ till AJS

Antal tillverkade totalt

Svenska Flygvapnet 

Beväpning: 30 mm akan, 

RB04E/05/15/24/74/75,

BombK

Längd

Spännvidd

Höjd

Max startvikt

Motor: Volvo RM8A ebk

Dragkraft

Max fart

Max höjd

Aktionsradie

1967

1972-1997

1977-2003

1993-2000

337

328

16,3 m

10,6 m

5,8 m

21,7 ton

125 kN

Mach 2

16000 m

1500 km

bottom of page